Предварителна програма на Първата национална конференция по сексуална медицина с международно участие

Първа национална конференция по сексуална медицина с международно участие (вж повече)

Предварителна програма
Петък 2.11.12

Регистрация 11.00-14.00
Откриване 14.00-14.30

I. Сесия 14.30-15.45 – Общи аспекти на еректилна дисфункция (модератори: проф. Каменов, доц. Бостанджиев)
1. Еректилна дисфункция – общи данни – 30 (проф. Здравко Каменов – УМБАЛ „Александровска”)
2. Психогенна ЕД – 30 (доц. Румен Бостанджиев – Свободен университет-Бургас)
3. Дискусия – 15

Кафе пауза 15.45-16.15

II. Сесия 16.15-17.45 – Кардиологични аспекти на ЕД (доц. Постаджиян, д-р Георгиев) – с подкрепата на фирма Merck Serono
1. Патогенеза на ендотелната дисфункция и връзката ендотелна-еректилна дисфункция – 20 (д-р Борислав Георгиев – Национална кардиологична болница)
2. Сърдечно-съдови медикаменти, повлияващи ендотелната функция и подобряващи еректилната дисфункция – 20 (доц. Арман Постаджиян -УМБАЛ „Св. Анна”)
3. Сърдечно-съдова медикация подтискаща еректилната функция – 20 (д-р Анна Сиракова – Национална кардиологична болница)
4. Бета-блокери и еректилна дисфункция – мит или реалност?- 15 (д-р Борислав Георгиев – Национална кардиологична болница)
5. Дискусия – 15

III. Сесия 18.00-19.15 – хипогонадизъм при мъжа (проф. Славов, доц. Христов)
1. Роля на тестостерона в процеса на ерекцията – 20 (проф. Здравко Каменов – УМБАЛ „Александровска”)
2. Тестостерон-заместително лечение и простатна жлеза – 20 (проф. Чавдар Славов – УМБАЛ „Александровска”)
3. Български консенсус за хипогонадизма – 20 (доц. Владимир Христов – МЦ „Провита”- София)
4. Дискусия – 15

Събота 3.11.12

IV. Сесия 8.00-10.15 – Урологични аспекти на еректилната дисфункция (проф. Узунова, доц. Хинев, доц. Дечев)
1. Лечение на ЕД (интракавернозни и интрауретрални средства, вакуумни устройства, импланти, съдова реконструкция) – 20 (доц. Aлександър Хинев – УМБАЛ „Св.Марина”)
2. Болест на Пейрони и възпалителни заболявания – 20 (д-р Валентин Владимиров – УМБАЛ „Александровска”)
3. Приапизъм – причини, видове, лечение – 20 (д-р Александър Заимов – Александровска б-ца)
4. Фертилитет и еректилна дисфункция – 20 (проф. Йорданка Узунова – УМБАЛ „Александровска”)
5. Нарушения в еякулацията – преждевременна, късна, болезнена – 20 (доц. Иван Дечев – УМБАЛ „Св.Георги”)
6. Български консенсус за еректилната дисфункция – 20 (проф. Здравко Каменов – УМБАЛ „Александровска”)
7. Дискусия – 15

Кафе пауза 10.15-10.45

V. Сесия 10.45-11.45 – Low sexual desire in men (намалено полово желание при мъжете) – 60 вкл. дискусия (Dr. John Dean – предишен президент на International Society for Sexual Medicine)

VI. Симпозиум на фирма Elly Lilly (12.00-13.00) (проф. З. Каменов)
1. Бенигнена простатна хиперплазия и карцином на простатната жлеза – 15 (проф. Чавдар Славов – УМБАЛ „Александровска”)
2. Хипогонадизъм и метаболитен синдром – 15 (проф. Филип Куманов – УСБАЛЕ „Акад.И.Пенчев)
3. Безопасност на инхибиторите на PDE5 – 15 (д-р Борислав Георгиев – Национална кардиологична болница)
4. Дискусия – 15

Обедна пауза 13.00-14.00

VII. Сесия 14.00-15.15 – Сексуална функция и дисфункция при жените (доц. Сираков, д-р Коларов)
1. Анатомия и физиология на женската полова система и сексуален отговор – 20 (д-р Емил Филипов – СБАЛАГ „Майчин дом”)
2. Вагинизмът – един не много популярен проблем – 20 (доц. Милко Сираков – СБАЛАГ „Майчин дом”)
3. Сексуална функция при употреба на орални контрацептиви – 20 (д-р Георги Коларов – СБАЛАГ „Майчин дом”)
4. Дискусия – 15

VIII. Сесия 15.30-16.45 – Ендокринни аспекти (проф. Каменов, доц. Орбецова)
1. Заместително лечение с тестостерон при жените – за и против – 20 (проф. Здравко Каменов – УМБАЛ „Александровска”)
2. Метаболитни аспекти на синдрома на поликистозните яйчници – 20 (доц. Мария Орбецова – УМБАЛ „Св.Георги”)
3. Синдром на поликистозните яйчници и сексуална функция – 20 (д-р Антоанета Гатева – УМБАЛ „Александровска”)
4. Дискусия – 15

Кафе пауза 16.45-17.15

IX. 17.15-18.15 – Disorders of sexual preference (paraphilia) (Разстройства на сексуалните предпочитания – парафилии) – 60 вкл. дискусия (Dr. John Dean)

X. Сесия 18.15-19.30 – Сексуално трансмисивни заболявания (проф. Златков, доц. Пехливанов)
1. HPV-инфекцията – 20 (проф. Виктор Златков– СБАЛАГ „Майчин дом”)
2. Новости в диагностиката и терапията на сексуално-трансмисивните заболявания – 20 (доц. Георги Пехливанов – УМБАЛ „Александровска”)
3. Сексуално-трансмисивните заболявания в сексуалната медицина – 20 (д-р Росица Денчева – Дерматологична клиника „София”)
4. Дискусия – 15

Гала-вечеря 20.00

Неделя 4.11.12

XI. Сесия 8.30-9.45 – Психологически аспекти и сексуално консултиране (доц. Бостанджиев, д-р Илиев)
1. Системно-интегративен подход в сексуалната медицина – 30 (доц. Румен Бостанджиев – Свободен университет -Бургас)
2. Проблеми на сексуалното образование в България – 15 (д-р Златко Илиев – МУ-Пловдив)
3. Сексуалната медицина в условията на общата медицинска практика в България – 15 (д-р Георги Цигаровски – ОПЛ-Пловдив)
4. Дискусия – 15

XII. Сесия 10.00-11.00 – Gender identity disorders (нарушения на половата идентичност) – 60 вкл. дискусия (Dr. John Dean)

XIII. 11.00-12.00 – неврологични аспекти на ЕД и други проблеми с отношение към сексуалната медицина (Проф. Куманов, доц. Петрова)
1. Неврологични аспекти на ЕД – 20 (доц. Юлия Петрова – УМБАЛ „Александровска”)
2. Захарен диабет и ЕД – 15 (проф. Здравко Каменов – УМБАЛ „Александровска”)
3. Интерсексуални състояния – 20 (проф. Филип Куманов – УСБАЛЕ „Акад.И.Пенчев)
4. Асистираните репродуктивни техологии – да композираш медицина – 20 (д-р Георги Стаменов – Център за репродукция „Надежда”-София)
5. Дискусия – 15

Закриване на конференцията 12.00-12.15

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Място на провеждане: гр. София, Хотел Експо, бул. „Цариградско шосе” 149 (Удобен транспорт: подземен транспорт до Метростанция „Цариградско шосе”)

Регистрация: Регистрационни такси*:
Стандартна 95.00 лв.
Намалена 60.00 лв.
*Цените са без включен ДДС

• Регистрационна такса включва: участие в конференцията с достъп до всички научни сесии и изложбената зона, делегатски комплект регистрационни материали, кафе-паузи, сертификат за участие, гала-вечеря.
• Студенти, докторанти и специализиращи лекари ще бъдат допуснати до научната част безплатно при предстаяне на съответен документ.
• Заплащането на такса участие се извършва на място на Бюро регистрация.
• Регистрационното бюро ще бъде разположено във фоайето на хотел Експо.

Работно време:
Петък, 2 ноември 11.00–20.00 ч.
Събота, 3 ноември 8.30–20.00 ч.
Неделя, 4 ноември 8.30–14.00 ч.

Изложба
По време на конференцията водещи фармацевтични фирми ще представят и рекламират своите продукти на специално организираната изложба в хотел Експо.

Организатор на конференцията
Българска асоциация по сексуална медицина – http://basm-bg.info/

Официален език: Български език

За контакти: Арбилис ООД
тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16 лица за контакти:
Милена Трендафилова GSM: 0888 484 333, e-mail: trendafilova@arbilis.com;
Петър Тасев, GSM: 0884 201 646, e-mail: tasev@arbilis.com
www.arbilis.com


Вашият коментар

You must be logged in to post a comment.