БАСМ със свое официално научно списание

scitech-main-logoБългарска асоциация по сексуална медицина вече има свое официално научно издание – „Andrology & Gynecology: Current Research (AGCR)”. Списанието насърчава научния принос за постигане на напредък в познанието за най-новите изследвания и тяхната роля в минимизиране на репродуктивни нарушения при мъже и жени.

Списанието обхваща всички големи теми, засягащи заболявания и нарушения в областта на андрологията и гинекологията.

Достъпът до научните публикации в списанието става чрез абонамент, закупуване на отделни статии, както и безплатен достъп до съдържанието на броевете.

За публикация се приемат оригинални статии, обзори, онлайн писма до редакторите, както и кратки коментари на публикации в SciTechnol. Статиите, подадени за публикация, се разглеждат от експертна група в съответната област, което гарантира, че одобрените студии са с високо качество и предоставят точна и надеждна информация.


Вашият коментар

You must be logged in to post a comment.