Трета национална конференция по сексуална медицина

untitled-2002Българската асоциация по сексуална медицина (БАСМ) организира Трета национална конференция по сексуална медицина, която ще се проведе от 7 до 9 ноември 2014 г., в гр.  София, сградата на БЧК, разположена на бул. „Джеймс Баучер“ 76.

Патрон на научния форум е ректорът на Медицинския университет, София – чл.-кор. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн.

Подробна информация за конференцията, както и програмата на събитието, може да бъде намерена тук.


Вашият коментар

You must be logged in to post a comment.