Пета национална конференция по сексуална медицина с международно участие: ПРОГРАМА

Петата Национална конференция по сексуална медицина се провежда от 16–18 ноември 2018 г., в зала София, сградата на БЧК, бул. „Джеймс Баучер” 76, София.

НАУЧНА ПРОГРАМА

16.11.2018
14:00–15:00 Регистрация
15:00–15:30 Откриване
   проф. Виктор Златков (Ректор на МУ, София)
15:30–16:40 Научна сесия Съдова генеза на сексуалната дисфункция
   Модератори: проф. Борислав Георгиев и доц. Детелина Луканова
15:30–15:50 Сексуална дисфункция при мъже и жени и сърдечносъдови заболявания
   проф. Борислав Георгиев (Национална кардиологична болница)
15:50–16:10 Съдова генеза и неинвазивна диагностика при сексуална дисфункция
   доц. Детелина Луканова (Национална кардиологична болница)
16:10–16:30 Съдово-реконструктивни интервенции при сексуална дисфункция
   д-р Наделин Николов (Национална кардиологична болница)
16:30–16:40 Дискусия
16:40–17.00 Научен симпозиум с подкрепата на Мерк България: Бизопролол и еректилна дисфункция. Мит или реалност?
   проф. Борислав Георгиев (Национална кардиологична болница)
17.30–18.15 Научен симпозиум с подкрепата на Актавис – компания на Тева: Антидепресанти при сексуална дисфункция?
   проф. Петър Маринов (ЦПЗ „ Проф. Никола Шипковенски“, София)
18:15–19:55 Научна сесия Психиатрия/Неврология/Нефрология
   Модератори: проф.Вихра Миланова и проф. Юлия Петрова
18:15–18:35 Промени в сексуалността в хода на менструалния цикъл
   проф. Вихра Миланова (УМБАЛ „Александровска”, МУ, София)
18:35–18:50 Полови различия при метаболитния синдром вследствие психофармакологично лечение
   д-р Стела Димитрова, д-р Росица Владимирова, проф. Вихра Миланова
(УМБАЛ „Александровска”, МУ, София)
18:50–19:05 Закъсняла ли е диагнозата на психичните разстройства – полова диференциация?
   д-р Румена Билюкова („ДКЦ V – Пловдив”, Пловдив), д-р Радослав Билюков (УМБАЛ „Александровска”, МУ, София)
19:05–19:25 Неврологични аспекти на сексуалната дисфункция
   проф. Юлия Петрова (УМБАЛ „Александровска”, МУ, София)
19:25–19:45 Еректилна дисфункция при хронична бъбречна болест
   доц. Мила Любомирова (УМБАЛ „Александровска”, МУ, София)
19:45–19:55 Дискусия

17.11.2018
08:30–10:00 Научна сесия Транссексуалност
   Модератори: проф. Здравко Каменов и д-р Румяна Серафимова
08:30–08:50 Транссексуалност – гледището на психолога
   Боянка Корнажева, клиничен психолог
08:50–09:10 Транссексуалност – хормонални подходи
   проф. Здравко Каменов (УМБАЛ „Александровска”, МУ, София)
09:10–09:30 Транссексуалност – урологични аспекти
   д-р Румяна Серафимова (IV МБАЛ-София, София)
09:30–09:45 Дискусия
09:45–10:00 Презентация на фирма Медокеми Лимитид
10:30–12:45 Научна сесия Сексуална дисфункция при жените
   Модератори: проф. Пенка Переновска и д-р Георги Коларов
10:30–11:30 How to treat women’s sexual problem – focus on pharmacological and non-pharmacological approaches
   Prof. Annamaria Giraldi (ESSM/President elect ISSM)
11:30–11:50 Съвременни аспекти на хормонално заместителното лечение при жените
   д-р Георги Коларов (УМБАЛ „Майчин дом“, МУ, София)
11:50–12:10 Сексуално поведение, менструален цикъл и имунен отговор
   д-р Димитър Първанов, д-р Георги Стаменов, д-р Тодор Чаушев (МБАЛ „Надежда”, София)
12:10–12:30 Национална програма за превенция на рака на маточната шийка
проф. Пенка Переновска (УМБАЛ „Александровска”, МУ, София)
12:30–12:45 Дискусия
13:45–16:00 Научна сесия Урология/Андрология
Модератори: проф. Йорданка Узунова и доц. Красимир Янев
13:45–14:05 Консервативно лечение на болестта на Пейрони
   д-р Симеон Рангелов, чл.-кор. проф. Чавдар Славов, доц. Валентин Владимиров, д-р Дмитрий Дмитренко, д-р Б. Божков, проф. Йорданка Узунова (УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, МУ, София)
14:05–14:25 Индурацио пенис пластика – съвременни възможности за хирургическо лечение
   чл.-кор. проф. Чавдар Славов, д-р Симеон Рангелов, д-р Дмитрий Дмитренко, д-р Б. Божков
(УМБАЛ „Царица Йоанна–ИСУЛ”, МУ, София)
14:25–14:45 Лазерна циркумцизия – нов стандарт в оперативното лечение на фимозата
   д-р Васил Василев, д-р Валентин Йотовски, доц. Красимир Янев, доц. Маринчо Георгиев (УМБАЛ „Александровска”, МУ, София)
14:45–15:05 Приапизъм
   д-р Александър Заимов (УМБАЛ „Александровска”, МУ, София)
15:05–15:25 Еректилна дисфункция след трансуретрална резекция на простатата (ТУРП) по повод доброкачествена простатна хиперплазия
   д-р Владислав Младенов, д-р Георги Иванов, д-р Методи Милушев, доц. Красимир Янев, доц. Маринчо Георгиев, проф. Димитър Младенов (УМБАЛ „Александровска”, МУ, София)
15:25–15:45 Приложение на ударно-вълнова терапия при лечение на пациенти с еректилна дисфункция – резултати от проучване при 70 мъже
   д-р Васил Василев, д-р Димитър Стоилов*, д-р Валентин Йотовски, доц. Красимир Янев, доц. Маринчо Георгиев (УМБАЛ „Александровска”, МУ-София; *Урологичен център „Д-р Василев”, София)
15:45–16:00 Ендоваскуларно лечение на доброкачествена простатна хиперплазия
   доц. Добрин Василев, доц. Кирил Карамфилов (УМБАЛ „Александровска”, МУ, София)
16:30–17:30 Научен симпозиум с подкрепата на Берлин Хеми/
А. Менарини България
1. Еректилна дисфункция при захарен диабет и метаболитен
синдром
   проф. Здравко Каменов (УМБАЛ „Александровска”, МУ, София)
2. Преждевременна еякулация
   д-р Симеон Рангелов (УМБАЛ „Царица Йоанна–ИСУЛ”, МУ, София)
3. Дискусия
17:30–19:20 Научна сесия Андрология
   Модератори: проф. Иван Дечев и проф. Петя Цветкова
17:30–17:45 Презентация на фирма МЛД ТРЕЙДИНГ
17:45–18:05 Оксидативен стрес при инфертилни мъже с варикоцеле
проф. Иван Дечев, д-р Мариана Аргирова (МУ, Пловдив)
18:05–18:15 Роля на киспептина в регулацията на фертилитета при мъжа
Гл. ас. Стефан Манчев, проф. Петя Цветкова (Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов”, БАН, София)
18:15–18:30 Структурни и ултраструктурни промени в сперматозоида и инфертилитет
   проф. Петя Цветкова (ИБИР „Акад. К. Братанов”, БАН, София)
18:30–18:50 Спермалният анализ – крайъгълен камък при избора на лечение на мъже с репродуктивни проблеми
Весела Николова, д-р Ромил Станиславов (ГМДЛ “Геника”)
18:50–19:10 Тестостерон – заместително лечение при мъжете
проф. Здравко Каменов (УМБАЛ „Александровска”, МУ, София)
19:10–19:20 Дискусия

18.11.2018
9:00–11:00 Научна сесия Ендокринология/Деонтология
Модератори: проф. Александър Александров и проф. Мария Орбецова
09:00–09:25 Злоупотребата с анаболни стероиди като проблем в сексуалната медицина
проф. Здравко Каменов (УМБАЛ „Александровска”, МУ, София)
09:25–09:45 Хипоталамична аменореа и сексуална дисфункция
 проф. Мария Орбецова (УМБАЛ „Св. Георги“, МУ, Пловдив)
09:45–10:05 Интерсексуални състояния
проф. Емил Симеонов (ДКЦ „Александровска”, МУ, София)
10:05–10:25 Сексуално насилие
д-р Румяна Серафимова („IV МБАЛ-София”, София)
10:25–10:45 Деонтологични аспекти в сексуалната медицина
проф. Александър Александров (МУ, София)
10:45–11:00 Дискусия
11:30–13:30 Научна сесия Сексология/Дерматология/Обща медицина
   Модератори: доц. Георги Пехливанов и доц. Румен Бостанджиев
11:30–12:00 Потиснато сексуално желание – причини и терапевтични възможности
  доц. Румен Бостанджиев (Бургаски свободен университет, Бургас)
12:00–12:20 Какво е поведението при пациент с еректилна дисфункция в практиката на семейният лекар?
  д-р Георги Цигаровски (ОПЛ, Пловдив)
12:20–12:40 Мениджмънт на рецидивиращия генитален херпес
  д-р Наташа Цекова-Трайкович, доц. Георги Пехливанов (УМБАЛ „Александровска”, МУ, София)
12:40–13:00 Склероатрофичен лихен – честота и асоциация със злокачествените заболявания на гениталната система
  д-р Росица Денчева (Дерматологична клиника „София”, София)
13:00–13:15 Дискусия
13:15–13:30 Закриване на конференцията

Коментарите са изключени.