Пета национална конференция по сексуална медицина с международно участие: ПРОГРАМА

Петата Национална конференция по сексуална медицина се провежда от 16–18 ноември 2018 г., в зала София, сградата на БЧК, бул. „Джеймс Баучер” 76, София.

НАУЧНА ПРОГРАМА

16.11.2018
14:00–15:00 Регистрация
15:00–15:30 Откриване
   проф. Виктор Златков (Ректор на МУ, София)
15:30–16:40 Научна сесия Съдова генеза на сексуалната дисфункция
   Модератори: проф. Борислав Георгиев и доц. Детелина Луканова
15:30–15:50 Сексуална дисфункция при мъже и жени и сърдечносъдови заболявания
   проф. Борислав Георгиев (Национална кардиологична болница)
15:50–16:10 Съдова генеза и неинвазивна диагностика при сексуална дисфункция
   доц. Детелина Луканова (Национална кардиологична болница)
16:10–16:30 Съдово-реконструктивни интервенции при сексуална дисфункция
   д-р Наделин Николов (Национална кардиологична болница)
16:30–16:40 Дискусия
16:40–17.00 Научен симпозиум с подкрепата на Мерк България: Бизопролол и еректилна дисфункция. Мит или реалност?
   проф. Борислав Георгиев (Национална кардиологична болница)
17.30–18.15 Научен симпозиум с подкрепата на Актавис – компания на Тева: Антидепресанти при сексуална дисфункция?
   проф. Петър Маринов (ЦПЗ „ Проф. Никола Шипковенски“, София)
18:15–19:55 Научна сесия Психиатрия/Неврология/Нефрология
   Модератори: проф.Вихра Миланова и проф. Юлия Петрова
18:15–18:35 Промени в сексуалността в хода на менструалния цикъл
   проф. Вихра Миланова (УМБАЛ „Александровска”, МУ, София)
18:35–18:50 Полови различия при метаболитния синдром вследствие психофармакологично лечение
   д-р Стела Димитрова, д-р Росица Владимирова, проф. Вихра Миланова
(УМБАЛ „Александровска”, МУ, София)
18:50–19:05 Закъсняла ли е диагнозата на психичните разстройства – полова диференциация?
   д-р Румена Билюкова („ДКЦ V – Пловдив”, Пловдив), д-р Радослав Билюков (УМБАЛ „Александровска”, МУ, София)
19:05–19:25 Неврологични аспекти на сексуалната дисфункция
   проф. Юлия Петрова (УМБАЛ „Александровска”, МУ, София)
19:25–19:45 Еректилна дисфункция при хронична бъбречна болест
   доц. Мила Любомирова (УМБАЛ „Александровска”, МУ, София)
19:45–19:55 Дискусия

17.11.2018
08:30–10:00 Научна сесия Транссексуалност
   Модератори: проф. Здравко Каменов и д-р Румяна Серафимова
08:30–08:50 Транссексуалност – гледището на психолога
   Боянка Корнажева, клиничен психолог
08:50–09:10 Транссексуалност – хормонални подходи
   проф. Здравко Каменов (УМБАЛ „Александровска”, МУ, София)
09:10–09:30 Транссексуалност – урологични аспекти
   д-р Румяна Серафимова (IV МБАЛ-София, София)
09:30–09:45 Дискусия
09:45–10:00 Презентация на фирма Медокеми Лимитид
10:30–12:45 Научна сесия Сексуална дисфункция при жените
   Модератори: проф. Пенка Переновска и д-р Георги Коларов
10:30–11:30 How to treat women’s sexual problem – focus on pharmacological and non-pharmacological approaches
   Prof. Annamaria Giraldi (ESSM/President elect ISSM)
11:30–11:50 Съвременни аспекти на хормонално заместителното лечение при жените
   д-р Георги Коларов (УМБАЛ „Майчин дом“, МУ, София)
11:50–12:10 Сексуално поведение, менструален цикъл и имунен отговор
   д-р Димитър Първанов, д-р Георги Стаменов, д-р Тодор Чаушев (МБАЛ „Надежда”, София)
12:10–12:30 Национална програма за превенция на рака на маточната шийка
проф. Пенка Переновска (УМБАЛ „Александровска”, МУ, София)
12:30–12:45 Дискусия
13:45–16:00 Научна сесия Урология/Андрология
Модератори: проф. Йорданка Узунова и доц. Красимир Янев
13:45–14:05 Консервативно лечение на болестта на Пейрони
   д-р Симеон Рангелов, чл.-кор. проф. Чавдар Славов, доц. Валентин Владимиров, д-р Дмитрий Дмитренко, д-р Б. Божков, проф. Йорданка Узунова (УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, МУ, София)
14:05–14:25 Индурацио пенис пластика – съвременни възможности за хирургическо лечение
   чл.-кор. проф. Чавдар Славов, д-р Симеон Рангелов, д-р Дмитрий Дмитренко, д-р Б. Божков
(УМБАЛ „Царица Йоанна–ИСУЛ”, МУ, София)
14:25–14:45 Лазерна циркумцизия – нов стандарт в оперативното лечение на фимозата
   д-р Васил Василев, д-р Валентин Йотовски, доц. Красимир Янев, доц. Маринчо Георгиев (УМБАЛ „Александровска”, МУ, София)
14:45–15:05 Приапизъм
   д-р Александър Заимов (УМБАЛ „Александровска”, МУ, София)
15:05–15:25 Еректилна дисфункция след трансуретрална резекция на простатата (ТУРП) по повод доброкачествена простатна хиперплазия
   д-р Владислав Младенов, д-р Георги Иванов, д-р Методи Милушев, доц. Красимир Янев, доц. Маринчо Георгиев, проф. Димитър Младенов (УМБАЛ „Александровска”, МУ, София)
15:25–15:45 Приложение на ударно-вълнова терапия при лечение на пациенти с еректилна дисфункция – резултати от проучване при 70 мъже
   д-р Васил Василев, д-р Димитър Стоилов*, д-р Валентин Йотовски, доц. Красимир Янев, доц. Маринчо Георгиев (УМБАЛ „Александровска”, МУ-София; *Урологичен център „Д-р Василев”, София)
15:45–16:00 Ендоваскуларно лечение на доброкачествена простатна хиперплазия
   доц. Добрин Василев, доц. Кирил Карамфилов (УМБАЛ „Александровска”, МУ, София)
16:30–17:30 Научен симпозиум с подкрепата на Берлин Хеми/
А. Менарини България
1. Еректилна дисфункция при захарен диабет и метаболитен
синдром
   проф. Здравко Каменов (УМБАЛ „Александровска”, МУ, София)
2. Преждевременна еякулация
   д-р Симеон Рангелов (УМБАЛ „Царица Йоанна–ИСУЛ”, МУ, София)
3. Дискусия
17:30–19:20 Научна сесия Андрология
   Модератори: проф. Иван Дечев и проф. Петя Цветкова
17:30–17:45 Презентация на фирма МЛД ТРЕЙДИНГ
17:45–18:05 Оксидативен стрес при инфертилни мъже с варикоцеле
проф. Иван Дечев, д-р Мариана Аргирова (МУ, Пловдив)
18:05–18:15 Роля на киспептина в регулацията на фертилитета при мъжа
Гл. ас. Стефан Манчев, проф. Петя Цветкова (Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов”, БАН, София)
18:15–18:30 Структурни и ултраструктурни промени в сперматозоида и инфертилитет
   проф. Петя Цветкова (ИБИР „Акад. К. Братанов”, БАН, София)
18:30–18:50 Спермалният анализ – крайъгълен камък при избора на лечение на мъже с репродуктивни проблеми
Весела Николова, д-р Ромил Станиславов (ГМДЛ “Геника”)
18:50–19:10 Тестостерон – заместително лечение при мъжете
проф. Здравко Каменов (УМБАЛ „Александровска”, МУ, София)
19:10–19:20 Дискусия

18.11.2018
9:00–11:00 Научна сесия Ендокринология/Деонтология
Модератори: проф. Александър Александров и проф. Мария Орбецова
09:00–09:25 Злоупотребата с анаболни стероиди като проблем в сексуалната медицина
проф. Здравко Каменов (УМБАЛ „Александровска”, МУ, София)
09:25–09:45 Хипоталамична аменореа и сексуална дисфункция
 проф. Мария Орбецова (УМБАЛ „Св. Георги“, МУ, Пловдив)
09:45–10:05 Интерсексуални състояния
проф. Емил Симеонов (ДКЦ „Александровска”, МУ, София)
10:05–10:25 Сексуално насилие
д-р Румяна Серафимова („IV МБАЛ-София”, София)
10:25–10:45 Деонтологични аспекти в сексуалната медицина
проф. Александър Александров (МУ, София)
10:45–11:00 Дискусия
11:30–13:30 Научна сесия Сексология/Дерматология/Обща медицина
   Модератори: доц. Георги Пехливанов и доц. Румен Бостанджиев
11:30–12:00 Потиснато сексуално желание – причини и терапевтични възможности
  доц. Румен Бостанджиев (Бургаски свободен университет, Бургас)
12:00–12:20 Какво е поведението при пациент с еректилна дисфункция в практиката на семейният лекар?
  д-р Георги Цигаровски (ОПЛ, Пловдив)
12:20–12:40 Мениджмънт на рецидивиращия генитален херпес
  д-р Наташа Цекова-Трайкович, доц. Георги Пехливанов (УМБАЛ „Александровска”, МУ, София)
12:40–13:00 Склероатрофичен лихен – честота и асоциация със злокачествените заболявания на гениталната система
  д-р Росица Денчева (Дерматологична клиника „София”, София)
13:00–13:15 Дискусия
13:15–13:30 Закриване на конференцията

Пета национална конференция по сексуална медицина с международно участие

За пети път ще се състои Национална конференция по сексуална медицина с международно участие.

Събитието ще се проведе от 16 до 18 ноември 2018 в сградата на БЧК, в зала „София“, бул. „Джеймс Баучер” 76 в гр. София.

Организатор на конференцията е Българска асоциация по сексуална медицина съвместно с
Европейско дружество по сексуална медицина, Съюз на българските медицински специалисти и Медицински университет – София.

 

Очаквайте скоро научната програма.

фьяп-2018

Четвърта национална конференция по сексуална медицина

01Българската асоциация по сексуална медицина (БАСМ) организира Четвърта национална конференция по сексуална медицина, която ще се проведе от 18 до 20 ноември 2016 г. в зала „Киев“, Парк Хотел „Москва“, гр. София.

Сексуалната медицина е интердисциплинарна област посветена на сексуалните нарушения при двата пола, на техните причини и последствия за индивида, двойката и обществото. Тези проблеми се изследват в общо-медицински фундаментални и приложни аспекти от гледна точка на уролози, гинеколози, ендокринолози, кардиолози, сексолози, психиатри, невролози, деонтолози, дерматовенеролози, общопрактикуващи лекари, и други специалисти.

Както в успешно преминалите вече три национални конференции, така и в Четвъртата национална конференция ще участват български и международни специалисти.

Програма на конференцията – 2016 г.

Трета национална конференция по сексуална медицина

untitled-2002Българската асоциация по сексуална медицина (БАСМ) организира Трета национална конференция по сексуална медицина, която ще се проведе от 7 до 9 ноември 2014 г., в гр.  София, сградата на БЧК, разположена на бул. „Джеймс Баучер“ 76.

Патрон на научния форум е ректорът на Медицинския университет, София – чл.-кор. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн.

Подробна информация за конференцията, както и програмата на събитието, може да бъде намерена тук.

БАСМ със свое официално научно списание

scitech-main-logoБългарска асоциация по сексуална медицина вече има свое официално научно издание – „Andrology & Gynecology: Current Research (AGCR)”. Списанието насърчава научния принос за постигане на напредък в познанието за най-новите изследвания и тяхната роля в минимизиране на репродуктивни нарушения при мъже и жени.

Списанието обхваща всички големи теми, засягащи заболявания и нарушения в областта на андрологията и гинекологията.

Достъпът до научните публикации в списанието става чрез абонамент, закупуване на отделни статии, както и безплатен достъп до съдържанието на броевете.

За публикация се приемат оригинални статии, обзори, онлайн писма до редакторите, както и кратки коментари на публикации в SciTechnol. Статиите, подадени за публикация, се разглеждат от експертна група в съответната област, което гарантира, че одобрените студии са с високо качество и предоставят точна и надеждна информация.

Втора национална конференция по сексуална медицина (с международно участие) – 1 – 3 ноември 2013 г.

posterБългарската асоциация по сексуална медицина (БАСМ) организира Втора национална конференция по сексуална медицина, която ще се проведе от 1 до 3 ноември 2013 г. в гр. София, хотел Експо.

Сексуалната медицина е интердисциплинарна област, посветена на сексуалните нарушения при двата пола, на техните причини и последствия за индивида, двойката и обществото. Тези проблеми се изследват в общомедицински фундаментални и приложни аспекти от гледна точка на уролози, гинеколози, ендокринолози, кардиолози, сексолози, невролози, дермато-венеролози, хефролози, общопрактикуващи лекари и други специалисти. Както в успешно преминалата през 2012 г. Първа национална конференция, така и във Втората национална конференция ще участват водещи български и международни специалисти.

Темата за сексуалната медицина ще бъде отново поставена с интердисциплинарен дизайн. Основната цел на конференцията е да представи актуалното състояние на научните знания и да популяризира достиженията в тази сфера.

Някои от темите, които ще бъдат разгледани, включват урологичните, ендокринологични, кардиологични, неврологични, нефрологични и сексологични аспекти на еректилната дисфункция, нарушенията в либидото, оргазма и еякулацията при мъжете, най-значимите урологични заболявания – простатната хиперплазия, простатния карцином и възпалителните заболявания; хипогонадизма при мъжете; сексуалната дисфункция при жените; синдромът на поликистозните яйчници и хормоналното заместително лечение при жените; съвременните аспекти на сексологичното консултиране; значението на сексуално-трансмисивните заболявания и редица други. Конференцията е ориентирана към всички медицински специалисти, които се интересуват и работят в областта на сексуалната медицина.

Втората Национална конференция по сексуална медицина е под патронажа на ректора на Медицински университет, София – проф. Ваньо Митев.

Българската асоциация по сексуална медицина е създадена през 2006 г. Тя е член на Европейското дружество по сексуална медицина (European Society for Sexual Medicine), Международното дружество по сексуална медицина (International Society for Sexual Medicine) и на Съюза на Българските медицински специалисти (СБМС). Членовете на БАСМ представляват всички упоменати специалности.

Място на провеждане на конференцията: 1-3 ноември 2013, гр. София Хотел Експо, зала Еспланада, бул. „Цариградско шосе” 149

Регистрация: Регистрационното бюро ще бъде разположено във фоайето на хотел Експо.
Работно време:
Петък, 1 ноември 11.00–20.00 ч.
Събота, 2 ноември 8.30–20.00 ч.
Неделя, 3 ноември 8.30–14.00 ч.

Регистрационни такси:
– Стандартна – на място 90.00 лв. – включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, делегатски комплект регистрационни материали, кафе-паузи, сертификат за участие.
– Намалена – на място 60.00 лв. – определена е за специализанти и докторанти, включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, делегатски комплект регистрационни материали и сертификат за участие.
– Регистрацията на студенти е безплатна. Студентите, специализантите и докторантите трябва да представят документ, удостоверяващ статута им.

НАУЧНА ПРОГРАМА

01 ноември 2013

12.00–14.00 – Регистрация
14.00–14.15 – Откриване

14.15–16.15 – I сесия – Урология

Модератори: проф. Йорданка Узунова, проф. Чавдар Славов
1. Еректилна дисфункция и мъжки стерилитет – д-р Мохамед Ел Тиби, проф. Йорданка Узунова, проф. Чавдар Славов (Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска”, МУ, София), (20’)
2. Полово предавани инфекции и нарушения в ерекцията – д-р Симеон Рангелов, д-р Валентин Владимиров (Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска”, МУ, София), (20’)
3. Еректилната дисфункция като усложнение при заболявания на мъжката полова система – доц. Петя Цветкова, д-р Илияна Илиева (Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей, БАН), (20’)
4. Съвременни концепции за поведение при приапизъм – д-р Александър Заимов (Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска”, МУ, София), (20’)
5. Levitra® ODT: Иновативен подход в лечението на еректилна дисфункция – д-р Симеон Рангелов (Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска” , МУ, София); (с подкрепата на Bayer), (30’)
6. Дискусия, (20’)

16.15–16.45 – Кафе-пауза

16.45–18.15 – II сесия – Кардиология

Модератори: проф. Стефан Денчев, доц. Борислав Георгиев
1. Сексуална активност и сърдечно-съдови заболявания – доц. Борислав Георгиев (Клиника по кардиология, Национална кардиологична болница), (25’)
2. Еректилна дисфункция при пациенти с артериална хипертония – доц. Арман Постаджиян (Клиника по кардиология, УМБАЛ „Св. Анна”, МУ, София), (25’)
3. Атеросклероза и еректилна дисфункция – проф. Стефан Денчев (Клиника по кардиология, УМБАЛ „Александровска”, МУ, София), (25’)
4. Дискусия, (15’)

18.15–18.30 – Пауза

18.30–19.45 – III сесия – Ендокринология

Модератори: доц. Теодора Темелкова-Кюркчиева, доц. Владимир Христов
1. Метаболитен синдром – съвременната епидемия по света и у нас – доц. Теодора Темелкова-Кюркчиева (Национална спортна академия, София), (20’)
2. Инсулинова резистентност, ендотелна дисфункция и еректилна дисфункция – доц. Владимир Христов (МЦ „Про-вита”, София), (20’)
3. Тестостерон и сърдечно-съдов риск – проф. Здравко Каменов (Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска”, МУ, София); (с подкрепата нa Merck Bulgaria), (20’)
4. Дискусия, (15’)

20.00 – Коктейл „Добре дошли”

02 ноември 2013

08.30–09.30 – IV сесия

Модератор: prof. Joseph Schenker
1. Сексуална дисфункция при жените – д-р Вера Карамфилова (Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска”, МУ, София), (25’)
2. Future trends in human reproduction (Бъдещи насоки в човешката репродукция) – prof. Joseph Schenker (Israel), (Президент на International Academy of Human Reproduction), (25’)
3. Дискусия, (10‘)

9.30–9.45 – Пауза

9.45–11.00 – V сесия – Сексология

Модератор: prof. Kevan Wylie
1. What are the key components of sexual drive and desire? (Кои са ключовите компоненти на сексуалното влечение и желание) – prof. Kevan Wylie (Консултант по сексуална медицина, президент на World Association for Sexual Health, UK), (40’)
2. Testosterone replacement therapy for men and women (Тестостерон-заместително лечение при мъже и жени) – prof. Kevan Wylie (Консултант по сексуална медицина, президент на World Association for Sexual Health (UK), (25’)
3. Дискусия, (10’)

11.00–11.30 – Кафе-пауза
11.30–13.00 – Сателитен симпозиум: „Сиалис – спонтанни както преди“ (с подкрепата на Eli Lilly)
11.30–12.00 Eректилна дисфункция и ДПХ – коморбидност – проф. Деян Братуш (Завеждащ Урологична клиника, МУ, Марибор, Словения)
12.00–12.20 Проблемът Диабет в еректологията – проф. Здравко Каменов (Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска”, МУ, София)
12.20–12.40 Сиалис – терапевтичен подход за качество на живот – д-р Георги Цигаровски (ОПЛ обучителна практика за студенти и специализанти по обща медицина, I-ва база към МУ – Пловдив)
12.40–13.00 Q&A
13.00–14.00 – Обяд

14.00–15.30 –VI сесия – Урология

Модератори: проф. Чавдар Славов, доц. Иван Дечев
1. Хирургично лечение на обструктивната азооспермия – доц. Иван Дечев (Клиника по урология, УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив), (20’)
2. Генетика на еректилната дисфункция – д-р Еленко Попов, проф. Чавдар Славов (Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска”, МУ, София), Дарина Качакова, д-р Атанаска Миткова, доц. Радка Кънева (Център по молекулна медицина, МУ, София), (20’)
3. Карцином на простатната жлеза и еректилна дисфункция – д-р Валентин Йотовски (Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска”, МУ, София), (20’)
4. Стареене и стероидогенеза в тестиса – морфологично проучване – д-р Дарина Барбутска, доц. Ивета Коева (Катедра Анатомия, хистология и ембриология, МУ, Пловдив), д-р Мариана Бакалска, проф. Нина Атанасова (Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей, БАН) и доц. Иван Дечев (Клиника по урология, УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив), (20’)
5. Дискусия, (10’)

15.30–16.00 – Кафе-пауза

16.00–17.30 –VII сесия – Гинекология

Модератори: проф. Виктор Златков, доц. Мария Малинова
1. Картини от една изложба – проф. Виктор Златков (СБАЛАГ „Майчин дом”, МУ, София), (20’)
2. Нов поглед върху хормоналната терапия в менопаузалния преход – доц. Мария Малинова (Клиника по акушерство и гинекология, УМБАЛ „ Св. Георги”, МУ, Пловдив), (20’)
3. Комуникация между лекар и пациентка в областта на сексуалната медицина – доц. Милко Сираков (СБАЛАГ „Майчин дом”, МУ, София), (20’)
4. Сексуалната медицина срещу асистираната репродукция – д-р Георги Стаменов (Болница за женско здраве „Надежда”, София), (20’)
5. Дискусия, (10’)

17.30–17.45 – Пауза

17.45–19.15 –VIII сесия – Сърдечни и съдови заболявания

Модератори: проф. Марио Станкев, доц. Добрин Василев
1. Периферна съдова болест и еректилна дисфункция – д-р Детелина Луканова (Клиника по съдова хирургия и ангиология, Национална кардиологична болница), (20’)
2. Оперативни техники за съдова реконструкция при еректилна дисфункция – проф. Марио Станкев (Клиника по съдова хирургия и ангиология, Национална кардиологична болница), (20’)
3. Електростимулация при еректилна дис функция – д-р Николай Бонев (Клиника по кардиология, Сектор по електрофизиология и електрокардиостимулация, Национална кардиологична болница), (15’)
4. Интервенционално лечение на еректилната дисфункция – доц. Добрин Василев (Клиника по кардиология, Сектор по инвазивна диагностика, Национална кардиологична болница), (20’)
5. Дискусия, (10’)

19.15–20.00 –IX сесия – Неврология и нефрология

Модератори: проф. Борис Богов, доц. Юлия Петрова
1. Неврологични аспекти на сексуалната дисфункция – доц. Юлия Петрова (Клиника по неврология, УМБАЛ „Александровска”, МУ, София), (20’)
2. Хронична бъбречна недостатъчност и сексуална дисфункция – проф. Борис Богов (Клиника по нефрология, УМБАЛ „Александровска”, МУ, София), (20’)
3. Дискусия, (5’)

20.00 – Вечеря

03 ноември 2013

08.30–9.30 – X сесия – Ендокринология

Модератори: проф. Мария Орбецова, проф. Здравко Каменов
1. Терапевтичен подход при хирзутизъм – проф. Мария Орбецова (Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Св. Георги”, МУ, Пловдив), (20’)
2. Обструктивна сънна апнея и еректилна дисфункция – д-р Антоанета Гатева, проф. Здравко Каменов (Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска”, МУ, София) и проф. Огнян Георгиев (КПВБ, УМБАЛ „Александровска”, МУ, София), (20’)
3. Витамин Д и хипогонадизъм при мъже – д-р Петя Ангелова, проф. Здравко Каменов (Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска”, МУ, София), (10’)
4. Дискусия, (20’)

09.30–10.30 –XI сесия – Сексология

Модератори: доц. Румен Бостанджиев, доц. Златка Михова
1. Сексуална медицина и двойкова психотерапия – възможности за интеграция – доц. Румен Бостанджиев (Бургаски свободен университет), (30’)
2. Фамилна терапия при сексуални проблеми – доц. Златка Михова (Нов български университет, председател на Българската асоциация по фамилна терапия), (20’)
3. Дискусия, (10’)

10.30–11.00 – Кафе-пауза

11.00–12.15 – XII сесия – Дермато логия и венерология

Модератори: проф. Пенка Переновска, доц. Георги Пехливанов
1. Трудният избор на терапевтичния подход при остри кондиломи – доц. Георги Пехливанов (Клиника по дерматология, УМБАЛ „Александровска”, МУ, София), (20’)
2. Ерозивни сексуално-трансмисивни заболявания – генитален херпес и сифилис – д-р Росица Денчева (Дерматологична клиника „София”), (20’)
3. Превенция на HPV-асоциираните заболявания – проф. Пенка Переновска (Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска”, МУ, София), (20’)
4. Дискусия, (15’)

12.15–12.30 – Пауза

12.30–12.50 –XIII сесия – ОПЛ и сексуално образование

Модератори: д-р Злати Илиев, д-р Георги Цигаровски
1. Общопрактикуващият лекар – един неизползван ресурс в сексуалната медицина – д-р Георги Цигаровски (ОПЛ обучителна практика за студенти и специализанти по обща медицина, I-ва база към МУ – Пловдив), (20’)
2. Сексуалното образование – къде сме ние? – д-р Злати Илиев (МУ, Пловдив); (с подкрепата на Durex), (20’)
3. Дискусия, (10’)

13.00 – Закриване на конференцията

Фотогалерия от Първата национална конференция по сексуална медицина с международно участие 2-4.11.2012

От 2 до 4 ноември 2012 в Сфоия се състоя Първата национална конференция по сексуална медицина с международно участие.

Предварителна програма на Първата национална конференция по сексуална медицина с международно участие

Първа национална конференция по сексуална медицина с международно участие (вж повече)

Предварителна програма
Петък 2.11.12

Регистрация 11.00-14.00
Откриване 14.00-14.30

I. Сесия 14.30-15.45 – Общи аспекти на еректилна дисфункция (модератори: проф. Каменов, доц. Бостанджиев)
1. Еректилна дисфункция – общи данни – 30 (проф. Здравко Каменов – УМБАЛ „Александровска”)
2. Психогенна ЕД – 30 (доц. Румен Бостанджиев – Свободен университет-Бургас)
3. Дискусия – 15

Кафе пауза 15.45-16.15

II. Сесия 16.15-17.45 – Кардиологични аспекти на ЕД (доц. Постаджиян, д-р Георгиев) – с подкрепата на фирма Merck Serono
1. Патогенеза на ендотелната дисфункция и връзката ендотелна-еректилна дисфункция – 20 (д-р Борислав Георгиев – Национална кардиологична болница)
2. Сърдечно-съдови медикаменти, повлияващи ендотелната функция и подобряващи еректилната дисфункция – 20 (доц. Арман Постаджиян -УМБАЛ „Св. Анна”)
3. Сърдечно-съдова медикация подтискаща еректилната функция – 20 (д-р Анна Сиракова – Национална кардиологична болница)
4. Бета-блокери и еректилна дисфункция – мит или реалност?- 15 (д-р Борислав Георгиев – Национална кардиологична болница)
5. Дискусия – 15

III. Сесия 18.00-19.15 – хипогонадизъм при мъжа (проф. Славов, доц. Христов)
1. Роля на тестостерона в процеса на ерекцията – 20 (проф. Здравко Каменов – УМБАЛ „Александровска”)
2. Тестостерон-заместително лечение и простатна жлеза – 20 (проф. Чавдар Славов – УМБАЛ „Александровска”)
3. Български консенсус за хипогонадизма – 20 (доц. Владимир Христов – МЦ „Провита”- София)
4. Дискусия – 15

Събота 3.11.12

IV. Сесия 8.00-10.15 – Урологични аспекти на еректилната дисфункция (проф. Узунова, доц. Хинев, доц. Дечев)
1. Лечение на ЕД (интракавернозни и интрауретрални средства, вакуумни устройства, импланти, съдова реконструкция) – 20 (доц. Aлександър Хинев – УМБАЛ „Св.Марина”)
2. Болест на Пейрони и възпалителни заболявания – 20 (д-р Валентин Владимиров – УМБАЛ „Александровска”)
3. Приапизъм – причини, видове, лечение – 20 (д-р Александър Заимов – Александровска б-ца)
4. Фертилитет и еректилна дисфункция – 20 (проф. Йорданка Узунова – УМБАЛ „Александровска”)
5. Нарушения в еякулацията – преждевременна, късна, болезнена – 20 (доц. Иван Дечев – УМБАЛ „Св.Георги”)
6. Български консенсус за еректилната дисфункция – 20 (проф. Здравко Каменов – УМБАЛ „Александровска”)
7. Дискусия – 15

Кафе пауза 10.15-10.45

V. Сесия 10.45-11.45 – Low sexual desire in men (намалено полово желание при мъжете) – 60 вкл. дискусия (Dr. John Dean – предишен президент на International Society for Sexual Medicine)

VI. Симпозиум на фирма Elly Lilly (12.00-13.00) (проф. З. Каменов)
1. Бенигнена простатна хиперплазия и карцином на простатната жлеза – 15 (проф. Чавдар Славов – УМБАЛ „Александровска”)
2. Хипогонадизъм и метаболитен синдром – 15 (проф. Филип Куманов – УСБАЛЕ „Акад.И.Пенчев)
3. Безопасност на инхибиторите на PDE5 – 15 (д-р Борислав Георгиев – Национална кардиологична болница)
4. Дискусия – 15

Обедна пауза 13.00-14.00

VII. Сесия 14.00-15.15 – Сексуална функция и дисфункция при жените (доц. Сираков, д-р Коларов)
1. Анатомия и физиология на женската полова система и сексуален отговор – 20 (д-р Емил Филипов – СБАЛАГ „Майчин дом”)
2. Вагинизмът – един не много популярен проблем – 20 (доц. Милко Сираков – СБАЛАГ „Майчин дом”)
3. Сексуална функция при употреба на орални контрацептиви – 20 (д-р Георги Коларов – СБАЛАГ „Майчин дом”)
4. Дискусия – 15

VIII. Сесия 15.30-16.45 – Ендокринни аспекти (проф. Каменов, доц. Орбецова)
1. Заместително лечение с тестостерон при жените – за и против – 20 (проф. Здравко Каменов – УМБАЛ „Александровска”)
2. Метаболитни аспекти на синдрома на поликистозните яйчници – 20 (доц. Мария Орбецова – УМБАЛ „Св.Георги”)
3. Синдром на поликистозните яйчници и сексуална функция – 20 (д-р Антоанета Гатева – УМБАЛ „Александровска”)
4. Дискусия – 15

Кафе пауза 16.45-17.15

IX. 17.15-18.15 – Disorders of sexual preference (paraphilia) (Разстройства на сексуалните предпочитания – парафилии) – 60 вкл. дискусия (Dr. John Dean)

X. Сесия 18.15-19.30 – Сексуално трансмисивни заболявания (проф. Златков, доц. Пехливанов)
1. HPV-инфекцията – 20 (проф. Виктор Златков– СБАЛАГ „Майчин дом”)
2. Новости в диагностиката и терапията на сексуално-трансмисивните заболявания – 20 (доц. Георги Пехливанов – УМБАЛ „Александровска”)
3. Сексуално-трансмисивните заболявания в сексуалната медицина – 20 (д-р Росица Денчева – Дерматологична клиника „София”)
4. Дискусия – 15

Гала-вечеря 20.00

Неделя 4.11.12

XI. Сесия 8.30-9.45 – Психологически аспекти и сексуално консултиране (доц. Бостанджиев, д-р Илиев)
1. Системно-интегративен подход в сексуалната медицина – 30 (доц. Румен Бостанджиев – Свободен университет -Бургас)
2. Проблеми на сексуалното образование в България – 15 (д-р Златко Илиев – МУ-Пловдив)
3. Сексуалната медицина в условията на общата медицинска практика в България – 15 (д-р Георги Цигаровски – ОПЛ-Пловдив)
4. Дискусия – 15

XII. Сесия 10.00-11.00 – Gender identity disorders (нарушения на половата идентичност) – 60 вкл. дискусия (Dr. John Dean)

XIII. 11.00-12.00 – неврологични аспекти на ЕД и други проблеми с отношение към сексуалната медицина (Проф. Куманов, доц. Петрова)
1. Неврологични аспекти на ЕД – 20 (доц. Юлия Петрова – УМБАЛ „Александровска”)
2. Захарен диабет и ЕД – 15 (проф. Здравко Каменов – УМБАЛ „Александровска”)
3. Интерсексуални състояния – 20 (проф. Филип Куманов – УСБАЛЕ „Акад.И.Пенчев)
4. Асистираните репродуктивни техологии – да композираш медицина – 20 (д-р Георги Стаменов – Център за репродукция „Надежда”-София)
5. Дискусия – 15

Закриване на конференцията 12.00-12.15

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Място на провеждане: гр. София, Хотел Експо, бул. „Цариградско шосе” 149 (Удобен транспорт: подземен транспорт до Метростанция „Цариградско шосе”)

Регистрация: Регистрационни такси*:
Стандартна 95.00 лв.
Намалена 60.00 лв.
*Цените са без включен ДДС

• Регистрационна такса включва: участие в конференцията с достъп до всички научни сесии и изложбената зона, делегатски комплект регистрационни материали, кафе-паузи, сертификат за участие, гала-вечеря.
• Студенти, докторанти и специализиращи лекари ще бъдат допуснати до научната част безплатно при предстаяне на съответен документ.
• Заплащането на такса участие се извършва на място на Бюро регистрация.
• Регистрационното бюро ще бъде разположено във фоайето на хотел Експо.

Работно време:
Петък, 2 ноември 11.00–20.00 ч.
Събота, 3 ноември 8.30–20.00 ч.
Неделя, 4 ноември 8.30–14.00 ч.

Изложба
По време на конференцията водещи фармацевтични фирми ще представят и рекламират своите продукти на специално организираната изложба в хотел Експо.

Организатор на конференцията
Българска асоциация по сексуална медицина – http://basm-bg.info/

Официален език: Български език

За контакти: Арбилис ООД
тел.: 02/ 989 88 77, факс: 02/ 950 17 16 лица за контакти:
Милена Трендафилова GSM: 0888 484 333, e-mail: trendafilova@arbilis.com;
Петър Тасев, GSM: 0884 201 646, e-mail: tasev@arbilis.com
www.arbilis.com

Първа национална конференция по сексуална медицина

Българската асоциация по сексуална медицина организира Първата национална конференция по сексуална медицина.

Конференцията ще се проведе от 2 до 4 ноември 2012 г. в София, хотел „Експо“, бул. „Цариградско шосе” № 149.

Виж Предварителната програма на събитието тук!

Сексуалната медицина е интердисциплинарна област посветена на сексуалните нарушения при двата пола, на техните причини и последствия за индивида, двойката и обществото. Тези проблеми се изследват в общо-медицински фундаментални и приложни аспекти от гледна точка на уролози, гинеколози, ендокринолози, кардиолози, сексолози, невролози, дермато-венеролози, общо-практикуващи лекари и др. специалности.

С такъв интердисциплинарен дизайн темата за сексуалната медицина се поставя за първи път у нас. Затова основната цел на конференцията е да представи актуалното състояние на нещата и да популяризира научните достижения в тази сфера.

Някои от темите, които ще бъдат разгледани, включват урологичните, ендокринологични, кардиологични, неврологични и сексологични аспекти на еректилната дисфункция, нарушенията в либидото, оргазма и еякулацията при мъжете, най-значимите урологични заболявания – простатната хиперплазия, простатния карцином и възпалителните заболявания; хипогонадизма при мъжете; сексуалната дисфункция при жените; синдромът на поликистозните яйчници и хормоналната контрацепция; съвременните аспекти на сексологичното консултиране; значението на сексуално-трансмисивните заболявания и редица други.

Конференцията е предназначена за всички медицински специалисти, които се интересуват и работят в областта на сексуалната медицина.

По време на конференцията водещи фармацевтични фирми ще представят своите продукти на специално организираната изложба в хотел „Експо“.

Регистрационни такси*:
Стандартна – 95.00 лв.
Намалена – 60.00 лв.
Цените са без включен ДДС.


*Регистрационната такса включва: Участие в конференцията и достъп до всички научни сесии и изложбената зона, комплект регистрационни материали, кафе-паузи и сертификат за участие.

За допълнителна информация:
Арбилис ООД
тел.: 02/ 989 88 77, 02/ 950 17 17, факс: 02/ 950 17 16
Милена Трендафилова GSM: 0888 484 333, e-mail: trendafilova@arbilis.com

Безплатно изследване за дефицит на тестостерон

200Дефицитът на мъжки полови хормони (андрогени) при възрастния мъж привлича все по-голям интерес през последните години.

Редица проучвания сочат, че нивата на серумния тестостерон намаляват прогресивно с напредване на възрастта особено при наличие на метаболитен синдром (съчетание на затлъстяване, артериална хипертония, дислипидемия, повишени нива на кръвната захар).

Проявите на това състояние включват еректилна дисфункция, съчетана или не с понижено полово желание, намалена мускулна сила, лесна уморяемост и раздразнителност, отслабване на паметта, нарушения в съня и склонност към депресия.

За диагностициране на андрогенния дефицит е необходимо да бъде изследвано нивото на тестостерона в кръвта.

Клиниката по ендокринология към Университетската болница «Александровска» организира безплатни хормонални изследвания на мъже във възрастта между 45 и 64 г. Кандидатите за изследване не трябва да имат захарен диабет и затлъстяване.

Кампанията по изследването ще стартира на 27.10. 2012 г. и ще се провежда в клиниката на адрес ул. Георги Софийски №1 (откъм арката), в съботни дни между 8 и 11 ч. до изчерпване на лабораторните реактиви.

За записвания и информация: Д-р Петя Ангелова, тел. 0988940093