проф. д-р Здравко Каменов д.м.н.

Председател на БАСМ
Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната

zkamenov

 • Началник на Клиниката по Ендокринология и болести на обмяната при УМБАЛ „Александровска“ – София
 • Ръководител на Катедрата по вътрешни болести в Медицинския факултет на Медицинския университет – София
 • Национален консултант по Вътрешни болести

Специалности и квалификации

 • Ендокринология и болести на обмяната (Медицински университет-София)
 • Вътрешни болести (Медицински университет-София)
  Здравен мениджмънт, магистърска степен (Медицинския университет — София)
 • Квалификация по сексуална медицина от Екзаминационния комитет на Европейското дружество по сексуална медицина

Академичен път

 • През 1990 г. в Москва защитава дисертационен труд за „Кандидат на медицинските науки“.
 • През 1991 г. започва работа в Клиниката по Ендокринология на Университетската Александровска болница последователно като асистент, старши асистент (1996), главен асистент (1998), главен административен лекар (2006), доцент (2007) и началник на Клиниката (2009 до сега).
 • През 2010 година придобива научна степен „Доктор на медицинските науки“, а през 2011 г. е избран за професор по ендокринология в Катедрата по вътрешни болести на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

Специализации в чужбина

 • Проф. Каменов е специализирал в областта на ендокринологията във Великобритания, Дания, Япония, Австрия, Италия и САЩ. Поканен лектор в медицински университет в Япония.

Членства

 • Член е на ‘Българско дружество по ендокринология, European Association for Study of Diabetes (EASD), International Menopause Society (IMS), European Society for Gynecologic Endocrinology (ISGE), European Society for Sexual medicine (ESSM – член на Advisory Board) и International Society for Sexual medicine (ISSM), Българска асоциация no сексуална медицина (председател), American Association of Clinical Endocrinologists (AACE), Endocrine Society, European Thyroid Association и др.
 • Участва в редколегиите и е рецензент на редица български и международни медицински списания. Като член или ръководител на научно-изследователски екипи участва в 20 финансирани научни проекти, включително 4 европейски.

Някои отличия

 • За своя принос в развитието на медицинската наука и практика през 2006 г. получава наградата на Медицинския университет за научна и преподавателска дейност в областта на вътрешните болести „Проф. Константин Чилов „.
 • През 2011 г. получава наградата на Съюза на ‘Българските медицински специалисти за най-продуктивен български учен в областта на клиничната медицина на името на Академик Чудомир Начев (за цялостна творческа продукция през 2010 г.).
 • През 2015 г. по време на 24-ти конгрес на Американската асоциация на клиничните ендокринолози (ААСЕ) проф. дмн Здравко Каменов бе отличен с почетен медал за цялостната си научно-практическа дейност в областта на ендокринологията. Той е първият българин, получил това отличие. Проф. Каменов е също член на Американския колеж по ендокринология (Fеllow of the American College of Endocrinology (АСЕ).
 • През 2016 г. за трета поредна година е избран сред 250-те медици в камапанията „Лекарят, на когото българите вярват“ (в-к „24 часа“), както и в класацията „Най-добрите лекари в България“ (Дарик Радио).

Научна работа

 • Проф. Каменов има над 320 научни трудове: 180 публикации (61 в чужбина) и над 170 участия в научни форуми (80 в чужбина) с импакт-фактор 138.8. Трудовете му са цитирани в над 750 медицински списания и книги (648 в чужбина) с импакт фактор 1174.1.
 • Владее отлично английски, немски и руски.

За контакт: GSM 0887 72 66 83
Клиника по Ендокринология в Александровска болница,
Катедра по Вътрешни болести на Медицинския университет – София,
ул. Г.Софииски 1,
1431 – София

Коментарите са изключени.